Logo Baiculescu-13
Search
Close this search box.

Punct de vedere despre Parchetul European

European Public Prosecutor’s Office sau, mai pe scurt, EPPO este o instituție creată recent, în curs de definire, dar care în următorii ani își va dezvolta rapid practica. Parchetul European are competența de a ancheta, urmări și trimite în judecată autorii infracțiunilor care vizează “acei bani care sunt destinați bunăstării cetățenilor UE și au reprezentat dintotdeauna un obiectiv al infractorilor”, astfel cum bugetul UE este definit în broșura lansată de Rețeaua Europeană de Formare Judiciară.

Rațiunea care a determinat înființarea unei astfel de entități este lipsa de resurse judiciare la nivelul statelor membre, care să permită investigarea temeinică a infracțiunilor ce vizează interesele economice ale Uniunii, precum evaziunea fiscală transfrontalieră, constituirea de grupuri infracționale organizate având drept țintă bugetul european, spălarea de bani implicând active obținute prin fraudarea bugetului UE și alte asemenea. EPPO are și competența auxiliară de a urmări și investiga orice activitate prevăzută de legea penală, care este indisolubil legată acestor infracțiuni (spre exemplu infracțiunea de uz de fals aferentă evaziunii fiscale prin emiterea de facturi fictive). Faptele care intră în competența instituției sunt prevăzute în Directiva (UE) 2017/1371, astfel cum aceasta a fost transpusă în dreptul intern.

Așadar, deși vastă și de crucială importanță, competența Parchetului European nu este nelimitată. Dimpotrivă, există reglementări stricte care condiționează extinderea acesteia de o decizie unanimă a Consiliului European. Este imperativă respectarea principiilor instituite de art. 5 al Tratatului privind Uniunea Europeană, respectiv subsidiaritatea și proporționalitatea. În acest sens, subliniem menirea EPPO de a acoperi orice lipsuri la nivel de cooperare judiciară în materie penală și de a facilita schimbul de informații între statele membre, prin asigurarea unei practici unitare. În consecință, Parchetul European urmează a interveni doar acolo unde combaterea infracționalității economice nu poate fi asigurată de statele aderente și fără a depăși ceea ce este necesar în vederea atingerii obiectivelor stabilite.

Bunăoară, prin Regulamentul UE 2017/1939 al Consiliului, din 12 octombrie 2017 (care a stat la baza înființării Parchetului European) a fost stabilit și cadrul funcționării EPPO, prin crearea unor reguli la nivel centralizat, obiectivul fiind instituirea un sistem de competențe partajate între Parchetul European și autoritățile naționale. Respectarea principiului cooperării loiale este esențială, asigurând sprijinul și informarea reciproce, între structura centrală și autoritățile naționale.

Citeste articolul integral pe bizlawyer.ro