Logo Baiculescu-13
Search
Close this search box.

Ghid de implementare a măsurilor privitoare la obligațiile impuse entităților raportoare prin Legea 129/2019

 

Este esențială adoptarea unor politici la nivelul fiecărei structuri, care să instituie cel puțin măsurile de cunoaștere a clientelei, evaluare a riscurilor, selectare și instruire a personalului, în vederea facilitării îndeplinirii obligației de raportare, astfel cum aceasta este impusă prin Legea 129/2019 și Normele aferente.

Legea 129/2019 impune unei categorii de entități, definite drept raportoare, obligația de a contribui la realizarea măsurilor pentru combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, prin semnalarea unor categorii de tranzacții.

În acest sens, art. 23 și următoarele stabilesc procedurile interne care trebuie implementate de unitățile raportoare, în scopul aplicării măsurilor impuse: “Corespunzător naturii şi dimensiunii activităţii desfăşurate, entităţile raportoare au obligația de a desemna una sau multe persoane care au responsabilităţi în aplicarea prezentei legi, cu precizarea naturii şi limitelor responsabilităţilor încredinţate, cu aprobarea conducerii entităţii”.

Read the full article on bizlawyer.ro