Dedicare, Responsabilitate, Rezultate – sunt principiile care ne ghidează activitatea și care se reflectă în fiecare fază procesuală în care oferim asistare și/sau reprezentare, precum și în orice interacțiune manifestată cu Clienții noștri.

Activitatea pe care o desfășurăm în domeniul litigiilor acoperă o paletă largă de dispute și se concentreză, în principal, asupra readactării actelor de procedură (cereri de chemare în judecată, întâmpinări, concluzii scrise, alte acte subsecvente), asistarea sau reprezentarea clienților în fața instanțelor de judecată, indiferent de gradul de jurisdicție al acestora, precum și asupra oricărei alte proceduri ulterioare.

Înțelegem eficiența și rigurozitatea arbitrajului, alături de rapiditatea de soluționare a disputelor în cadrul acestei proceduri, astfel încât ne angajăm să reprezentăm Clienții, cu maximă diligență, în toate fazele procedurii arbitrale.

Avocații din cadrul S.C.A. Băiculescu și Asociații înțeleg impactul considerabil pe care îl posedă ancheta penală și fiecare fază a procesului penal pentru clienții săi. Tocmai de aceea, ne angajăm, cu profesionalism și aplecare asupra fiecărei cauze în parte, și oferim clienților noștri:

– Asistență și reprezentare, în faza de urmărire penală, în faza soluționării cauzei în cameră preliminară precum și în faza de judecată.

– Asistență și reprezentare în faza de executare a pedepselor, în ceea ce priveşte stabilirea regimului de executare a pedepsei, precum şi asistenţa la executarea contestaţiilor privind măsurile luate în penitenciar.

– Servicii de consultanță, opinii juridice și redactare acte.

Eforturile noastre se concentrează pe identificarea celor mai bune soluții pentru clienții noștri, pe o cooperare deplină cu aceștia și pe siguranța că le vom oferi, în permanență, sprijin și responsabilitate, în tratarea fiecărui caz.

Printr-un grad sporit de considerație față de fluctuațiile constante ale domeniul imobiliar și prin grija față de particularitățile fiecărei cauze, principalul nostru obiectiv îl reprezintă încrederea și siguranța clientului că îl vom îndruma întotdeauna către cele mai bune decizii. Punem accent pe informarea permanentă și actualizată a clientului, și suntem orientați spre rezultate, iar, în acest sens, activitatea noastră vizează:

– Redactarea de acte juridice (ex: contracte de vânzare, contracte de închiriere etc.)

– Asistență și consultanță cu privire la procesul de vânzare al imobilelor

– Asistență și consultanță în activitatea de dezvoltare imobiliara

– Asistență în fața notarului public

– Asistență în tranzacții imobiliare

S.C.A. Băiculescu și Asociații oferă servicii juridice profesionale de consultanță, principalul nostru obiectiv fiind acela de a veni în sprijinul Clienților în adoptarea celor mai bune decizii, având în vedere gradul sporit de complexitate generat de domeniul fiscal și de implicațiile sale asupra pieței comerciale. Tocmai de aceea, vă punem la dispoziție:

– Consultanță și opinii legale cu privire la modificările legislative intervenite în domeniul fiscal

– Consultanță pentru obținerea de credite, finanțări, încheierea de tranzacții

– Asistență privind impozitele directe și indirecte

– Asistență și reprezentare în fața organelor fiscale

– Asistență și reprezentare în fața organelor judiciare.

Avocații noștri înțeleg dinamismul activităților comerciale și se angajează în identificarea și implementarea celor mai bune strategii, adaptate cerințelor Clienților noștri. Astfel, punem la dispoziție :

– Asistență și reprezentare în toate etapele procedurii de insolvență, precum și oferirea celor mai bune soluții privind gestionarea acestei proceduri

– Asistență și reprezentare în procedura de lichidare

– Consultanță și redactare de opinii juridice

– Reprezentarea clienților în negocieri privind aspecte legate de debitele comerciale.

Avocații din cadrul SCA Băiculescu și Asociații își propun să protejeze interesele clienților si și să îi îndrume , prin experiență și profesionalism, spre atingerea celor mai bune rezultate. Ne preocupăm de evoluția și tendințele practicii în domeniu, acordând consultanță juridică și reprezentrare cu privire la:

– înfiinţarea societăţilor comerciale, a asociaţiilor şi fundaţiilor;

– redactarea şi certificarea contractelor de societate, statutelor , precum și a actelor adiţionale;

– schimbarea sediului social;

– înregistrarea şi autorizarea punctului de lucru, înregistrarea şi radierea de sucursale, filiale;

– cesiune (vânzare) de acţiuni şi părți sociale;

– numiri, revocări şi schimbări de administrator, excluderea asociaților

– conceperea şi redactarea actelor constitutive, actelor adiţionale, hotărârilor A.G.A.;

De asemenea, asigurăm consilierea și reprezentarea la Oficiul Registrului Comerțului, precum și în fața oricăror alte autorități în ceea ce privește obținerea documentelor necesare pentru desfășurea activității comerciale.