Logo Baiculescu-13

Prin decizia cu nr. 297/2018, publicată în M. Of. cu nr. 518 din data de 25.06.2018, Curtea Constituțională a României a admis excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 155 alin. (1) din Codul penal și a constatat caracterul neconstituțional al soluției legislative care prevede întreruperea cursului termenului de prescripție al răspunderii penale „prin îndeplinirea oricărui act de procedură în cauză, stabilind că aceasta contravine normelor constituționale.

Potrivit deciziei Curții (paragr. 31) „prevederile art.155 alin.(1) din Codul penal sunt lipsite de previzibilitate și, totodată, contrare principiului legalității incriminării, întrucât sintagma oricărui act de procedură din cuprinsul acestora are în vedere și acte ce nu sunt comunicate suspectului sau inculpatului, nepermițându-i acestuia să cunoască aspectul întreruperii cursului prescripției și al începerii unui nou termen de prescripție a răspunderii sale penale”.

Potrivit art. 147 din Constituția României „dispozițiile și ordonanțele în vigoare, precum și cele din regulamente, constatate ca fiind neconstituționale, își încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curții Constituționale dacă, în acest interval de timp, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstituționale dispozițiile Constituției.

Ca urmare a faptului că prevederile art. 155 alin. (1) nu au fost puse în acord cu Decizia Curții Constituționale textul legal și-a încetat aplicabilitatea.

Caracterul inaplicabil al textului care permite întreruperea termenului de prescripție a fost constatat ulterior prin decizia Curții Constituționale a României cu nr. 358 din data de 26 mai 2022, publicată în M. Of. cu nr. 565 din data de 09.06.2022 (punctul 73) din Decizie:

Curtea constată că, în condițiile stabilirii naturii juridice a Deciziei nr.297 din 26 aprilie 2018 ca decizie simplă/extremă, în absența intervenției active a legiuitorului, obligatorie potrivit art.147 din Constituție, pe perioada cuprinsă între data publicării respectivei decizii și până la intrarea în vigoare a unui act normativ care să clarifice norma, prin reglementarea expresă a cazurilor apte să întrerupă cursul termenului prescripției răspunderii penale, fondul activ al legislației nu conține vreun caz care să permită întreruperea cursului prescripției răspunderii penale.”

 

Citeste articolul integral pe financialintelligence.ro

Share: