Logo Baiculescu-13

Anti-Money Laundering Authority (A.M.L.A.) | Noua Autoritate pentru prevenirea spălării banilor

1. Ce este A.M.L.A.? Potrivit expunerii de motive din cuprinsul Regulamentului Parlamentului European și al Consiliului de Instituire a Autorității pentru Combaterea Spălării Banilor și a Finanțării Terorismului și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1093/2010, (UE) nr. 1094/2010 și (UE) nr. 1095/2010, spălarea banilor și finanțarea terorismului reprezintă o amenințare gravă la adresa integrității […]
Read More