Logo Baiculescu-13

Ghid de implementare a măsurilor privitoare la obligațiile impuse entităților raportoare prin Legea 129/2019

Este esențială adoptarea unor politici la nivelul fiecărei structuri, care să instituie cel puțin măsurile de cunoaștere a clientelei, evaluare a riscurilor, selectare și instruire a personalului, în vederea facilitării îndeplinirii obligației de raportare, astfel cum aceasta este impusă prin Legea 129/2019 și Normele aferente. Legea 129/2019 impune unei categorii de entități, definite drept raportoare, obligația de a […]
Read More