Logo Baiculescu-13

Anti-Money Laundering Authority (A.M.L.A.) | Noua Autoritate pentru prevenirea spălării banilor

1. Ce este A.M.L.A.?

Potrivit expunerii de motive din cuprinsul Regulamentului Parlamentului European și al Consiliului de Instituire a Autorității pentru Combaterea Spălării Banilor și a Finanțării Terorismului și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1093/2010, (UE) nr. 1094/2010 și (UE) nr. 1095/2010, spălarea banilor și finanțarea terorismului reprezintă o amenințare gravă la adresa integrității economiei și a sistemului financiar al UE și la securitatea cetățenilor săi, Europol estimând că aproximativ 1% din produsul intern brut anual al UE este ”detectat ca fiind implicat în activități financiare suspecte”.

Astfel, în iulie 2019, în urma unui număr crescut de cazuri complexe de presupusă spălare de bani, care au avut loc la instituțiile de credit din Uniune, Comisia a adoptat un set de documente care analizează eficacitatea și eficiența UE pentru combaterea spălării banilor/a finanțării terorismului concluzionând că sunt necesare reforme, inclusiv în domeniile supraveghierii și cooperării între Unitățile de Informații Financiare (F.I.U.).

În acest sens, la data de 20 iulie 2021, Comisia Europeană a prezentat un pachet de propuneri legislative pentru a consolida normele UE privind combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului (C.S.B./C.F.T.), în centrul căruia se află crearea unoi noi autorități UE, A.M.L.A. – Autoritatea pentru combaterea spălării banilor, care va transforma supravegherea combaterii spălării banilor și a finanțării terorismului (C.S.B./C.F.T.), în UE și va spori cooperarea între unitățile de informații financiare (F.I.U.). A.M.L.A. va fi autoritatea centrală care va coordona autoritățile naționale pentru a se asigura că sectorul privat aplică în mod corect și consecvent regulile Uniunii.

Citeste articolul integral pe bizlawyer.ro